Delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP z państw trzecich

Zgłoś nieprawidłowości przy wykonywaniu przewozów
05/01/2024
Zgłoś nieprawidłowości przy wykonywaniu przewozów
05/01/2024

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP z państw trzecich

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1523) przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego jest zobowiązany do zgłoszenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa trzeciego do Państwowej Inspekcji Pracy, każdorazowo, najpóźniej w momencie rozpoczęcia tego delegowania, przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670.

Skip to content