Skargi i wnioski

Informacje na temat dostępu do informacji publicznej

Skargę można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesyłając korespondencję na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
  Zagnańska 232
  25-563 Kielce
 2. Złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach:
  Kielce, ul. Zagnańska 232
 3. Złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach:
  Kielce, ul. Zagnańska 232
 4. Wysłać drogą elektroniczną na adres witd@witd.kielce.pl.
 5. Wysłać faxem na numer +48 41 362-48-47.
 6. Za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej Skrzynka ePUAP: /witd-kielce/SkrytkaESP.

Wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) listy nie podpisane przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu zamieszkania pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Przyjęcia w ramach skarg i wniosków

Interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy urzędu, to jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30.

W poniedziałki po godzinach pracy Urzędu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w godzinach 15:30 – 16:00.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 12:00.

Podstawy prawne:

– Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski (Dz.U. z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 1257).

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2002 r. Nr 5, poz. 46).