Kierownictwo

Informacje dotyczące kierownictwa WITD w Kielcach

Paweł Górak

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego


Agata Wiśniowska

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego


Magdalena Wcześniak
Główny księgowy
Wydział Finansowo – Księgowy


Edyta Jankowska
Naczelnik Wydziału
Wydział Administracyjno – Techniczny


Przemysław Adamus
Naczelnik Wydziału Inspekcji
Wydział Inspekcji


Hubert Skorodzień

Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji
Wydział Inspekcji


Monika Rybczyńska

P.O. naczelnika Wydziału

Wydział Prawny


Aneta Szetela

Główny specjalista

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kadr


Andrzej Martoś

Główny specjalista

Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych