Zgłoś nieprawidłowości przy wykonywaniu przewozów

Bezpieczne wakacje – stały punkt kontroli autokarów
22/06/2023
Delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP z państw trzecich
12/01/2024
Bezpieczne wakacje – stały punkt kontroli autokarów
22/06/2023
Delegowanie kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP z państw trzecich
12/01/2024

Zgłoś nieprawidłowości przy wykonywaniu przewozów

Jeżeli posiadasz informacje o nieprawidłowościach przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozów KABOTAŻOWYCH lub przewozów MIĘDZYNARODOWYCH wymagających posiadania przez przewoźnika zagranicznego odpowiedniego zezwolenia albo masz informacje, że podmiot wskazany w art. 92a ust. 11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. miał wiedzę lub w świetle wszystkich istotnych okoliczności, powinien był wiedzieć, że zlecone usługi transportowe wiążą się z powstaniem naruszenia zdefiniowanego pod l.p. 1.14 w załączniku nr III do ww. ustawy, możesz:

Skip to content