Grypa ptaków

Komunikaty / Informacje

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym.

Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego.

Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa. Generuje to bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków.

Dodatkowe informacje:

  1. Komunikat Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
  2. Strona podmiotowa Głównego Inspektoratu Weterynarii