Inspekcja Transportu Drogowego

dba o poprawę bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym

dba o ochronę środowiska i przeciwdziała degradacji infrastruktury drogowej

Inspekcja Transportu Drogowego

dba o ochronę rynku transportowego w przewozach drogowych osób i rzeczy

zwalcza nieuczciwą konkurencję

Inspekcja Transportu Drogowego

dba o poprawę bezpieczeństwa w przewozach drogowych osób i ładunków

dba o przestrzeganie zasad i warunków transportu zwierząt

Inspekcja Transportu Drogowego

dba o rodzaj używanego paliwa w pojazdach

dba o przestrzeganie zasad i warunków transportu materiałów niebezpiecznych

Dyżur telefoniczny

W każdym dniu roboczym dyżur telefoniczny pełnią inne Inspektoraty.

Dziś w godzinach od 9:00 do 15:00 informacje udzielane są pod numerami telefonów:
89 533-63-47 Gdańsk
41 330-11-42 Kielce
81 740-69-73 Lublin

Fotoradary

Osoby, które otrzymały do wypełnienia oświadczenie w związku z przekroczeniem prędkości zarejestrowanym przez fotoradar, proszone są o kontakt z właściwą w tej sprawie jednostką:

Delegatura Południowa GITD, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków

tel. 22 220-41-23 lub 22 220-05-05

Służba Cywilna

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Nie ma więcej wiadomości

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JESTEŚMY WYSPECJALIZOWANĄ, UMUNDUROWANĄ ORAZ UZBROJONĄ FORMACJĄ KONTROLNĄ

Powołanie Inspekcji Transportu Drogowego było spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej.

Stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie.

PARTNERZY

INSPEKCJA W LICZBACH

0
OD TEGO ROKU POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
0
LICZBA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEWOZÓW OSÓB
0
LICZBA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEWOZÓW MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
PW © 2020 All Rights Reserved