Naruszenie po ważeniu pojazdu przewożącego elementy metalowych garaży

Pracownicy WITD w Kielcach oddają krew
06/06/2024
Nierejestrowanie danych na karcie kierowcy, brak aktualnych okresowych badań technicznych naczepy i inne nieprawidłowości
12/06/2024
Pracownicy WITD w Kielcach oddają krew
06/06/2024
Nierejestrowanie danych na karcie kierowcy, brak aktualnych okresowych badań technicznych naczepy i inne nieprawidłowości
12/06/2024

Naruszenie po ważeniu pojazdu przewożącego elementy metalowych garaży

W dniu 7 czerwca inspektorzy z oddziału w Jędrzejowie prowadzili czynności na drodze ekspresowej nr S7 w powiecie jędrzejowskim.

Do kontroli wytypowany został m.in. samochód, którym przewożone były elementy metalowych garaży.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3,5 tony została przekroczona o 1750 kg, a jego wysokość wraz z ładunkiem wynosiła 4,18 m i przekraczała dopuszczalną wysokość określoną w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Kierowcę ukarano grzywną w drodze mandatu karnego, a wobec przewoźnika wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

Skip to content