Pojazd z ingerencją w układ oczyszczania spalin
22/07/2022
Jazda z emulatorem AdBlue
29/07/2022

Rażące naruszenia czasu pracy kierowcy

W dniu 22 lipca 2022 r. na drodze  krajowej nr 7 w miejscowości Szewce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika.

Na podstawie szczegółowej analizy czasu pracy kontrolowanego kierowcy stwierdzono szereg rażących naruszeń norm czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków, w tym:

  • -niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku – skrócenie o 4 godziny i 8 minut drugiej części odpoczynku dzielonego,
  • skrócenie o 12 godzin i 9 minut regularnego okresu odpoczynku tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone,
  • przekroczenie o 11 minut dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone,
  • trzykrotne skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego – zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej: o 17 minut, o 1 godzinę i 38 minut oraz o 1 godzinę i 10 minut,
  • pięciokrotne skrócenie wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego: o 1 godzinę i 55 minut, o 20 minut, o 1 godzinę i 10 minut, o 2 godziny i 9 minut, o 51 minut,
  • skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku tygodniowego o 4 godziny i 38 minut,
  • przekroczenie o 4 godziny i 34 minuty 6 kolejnych okresów 24-godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku,
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 24 minuty.

Kontrolowany kierowca w okresie od 27 czerwca do 8 lipca pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku aż ośmiokrotnie skrócił czas odpoczynku.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, a dodatkowo za nieprawidłowości odpowie zarządzający transportem, wobec którego będzie się toczyło postępowanie za brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłową organizację, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy – w zakresie umożliwienia kierowcom przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006, zaś kierowca został ukarany mandatami karnymi za wszystkie wykroczenia stwierdzone w trakcie kontroli drogowej.

 

Skip to content