„Trzeźwy poranek” na drodze krajowej nr 73
13/03/2023
Nielegalna ingerencja w system oczyszczania spalin SCR
15/03/2023

Autobus z usterką niebezpieczną

W dniu 13 marca w miejscowości Kajetanów inspektorzy z Kielc dokonali kontroli autobusu marki MERCEDES – BENZ, którym polski przedsiębiorca wykonywał krajowy transport drogowy osób z Kielc do Skarżyska – Kamiennej.

W wyniku oględzin tarcz hamulcowych pojazdu stwierdzono, że tarcza hamulcowa na drugiej osi jest niekompletna z powodu braku wewnętrznego pierścienia ciernego, ponadto ujawniono niesprawne oświetlenie i kropelkowy wyciek z silnika płynu innego niż woda.

Za naruszenie polegające na wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne, kierowcę ukarano mandatem karnym, a także zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę

.

Skip to content