Jazda na magnesie, zatrzymane prawo jazdy oraz podejrzenie popełnienia przestępstwa

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
18/11/2022
Pęknięta tarcza hamulcowa oraz jej znaczny ubytek w naczepie
17/01/2023

Jazda na magnesie, zatrzymane prawo jazdy oraz podejrzenie popełnienia przestępstwa

W poniedziałek 9 stycznia br. partol świętokrzyskiej Inspekcji wykonujący czynności służbowe na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Występa zatrzymał do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika.

Już wstępna kontrola zapisów z urządzenia rejestrującego oraz okazanych dokumentów przewozowych wskazywała, że kierowca mógł używać niedozwolonego przedmiotu (magnesu) zakłócającego pracę tachografu.

Dalsza szczegółowa kontrola czasu pracy kierowcy potwierdziła, że kierujący w dniu 08.01.2023 r. od godziny 22:00 do godziny 23:45 używał magnesu. Przedmiot ten, jako dowód w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, został przekazany kontrolującemu inspektorowi.

Skrajne naruszenie przepisów przez kierowcę zakończyło się nałożeniem mandatu karnego w wysokości 2000,00 zł, zatrzymaniem prawa jazdy oraz wszczęciem postępowania administracyjnego zagrożonego karą pieniężną w wysokości 10000,00 zł wobec przewoźnika.

W związku z faktem, że ingerencja w pracę urządzenia rejestrujące wypełniła znamiona przestępstwa (fałszowanie wskazania drogomierza), na miejsce kontroli wezwano patrol Policji.

Ujawnianie nieuczciwych praktyk w branży transportowej to jeden z priorytetów Inspekcji Transportu Drogowego. Podstawowym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona uczciwych przewoźników przed nieuczciwą konkurencją.

Skip to content