Pojazd przewożący towary niebezpieczne bez odpowiedniego oznakowania

Jazda z emulatorem AdBlue
29/07/2022
Nietrzeźwy kierowca
16/08/2022
Jazda z emulatorem AdBlue
29/07/2022
Nietrzeźwy kierowca
16/08/2022

Pojazd przewożący towary niebezpieczne bez odpowiedniego oznakowania

W dniu 03.08.2022 r. świętokrzyscy inspektorzy prowadzili działania kontrolne w miejscowości Chmielnik na drodze krajowej nr 73. Do kontroli zatrzymano pojazd, którym rumuński przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy towarów niebezpiecznych.

Na podstawie oględzin ładunku oraz informacji zawartych w dokumentach przewozowych ustalono, że na naczepie pojazdu znajdowało się 26 palet, wypełnionych aerozolami pakowanymi w ilościach ograniczonych (LQ). Łączna waga przewożonego towaru niebezpiecznego wynosiła 12378 kg.

Zgodnie z przepisami umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, w przypadku, gdy masa brutto przewożonych sztuk przesyłek zawierających towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych przekracza 8 ton, wymagane jest odpowiednie oznakowanie jednostki transportowej.

Za stwierdzony brak wymaganego oznakowania na przewoźnika zostanie nałożona kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej. Prowadzący kontrolę inspektorzy pobrali od kierowcy kaucję oraz zakazali jazdy do czasu umieszczenia na pojeździe odpowiedniego oznakowania.

Skip to content