Bezpieczne wakacje – kontrole autokarów
21/06/2024
Bezpłatne badania wycieczkowych autokarów
25/06/2024
Bezpieczne wakacje – kontrole autokarów
21/06/2024
Bezpłatne badania wycieczkowych autokarów
25/06/2024

Wakacyjne zakazy jazdy

Wraz z ostatnim dniem roku szkolnego zaczynają obowiązywać wakacyjne weekendowe ograniczenia w ruchu części pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz jazdy w wyznaczonych godzinach potrwa do ostatniej niedzieli wakacji.

Od dziś do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego obowiązują na polskich drogach weekendowe ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Powodem wprowadzenia ograniczeń jest zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, wobec zwiększonego ruch w okresie letnim na głównych szlakach komunikacyjnych.

Pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych, oprócz wyłączonych spod zakazu, nie mogą poruszać się po drogach:

  • w piątki od godz. 18:00 do 22:00,
  • w soboty od godz. 8:00 do 14:00,
  • w niedziele od godz. 8:00 do 22:00.

Z zakazów zwolnione są autobusy oraz ciężarówki przewożące m.in. lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa i żywe zwierzęta. Nie dotyczą one również pojazdów, które biorą udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych albo pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy:

  • powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
  • oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, których nie dotyczą przepisy związane z ograniczeniami ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami).

Skip to content