Fatalny stan techniczny osiemnastoletniej Scanii

Kontrole przewoźników podczas dowozu dzieci i młodzieży do szkół
21/09/2022

Fatalny stan techniczny osiemnastoletniej Scanii

Pęknięta poprzeczka ramy, popękana tarcza hamulcowa i słyszalny wypływ powietrza wynikający z nieszczelności pneumatycznego układu hamulcowego to najpoważniejsze usterki jakie stwierdzili świętokrzyscy inspektorzy z oddziału w Jędrzejowie po zatrzymaniu do kontroli ciężarowej Scanii z naczepą. Kontrola miała miejsce 22.09.2022 r. w miejscowości Lisów na drodze krajowej nr 73.

Poza wymienionymi najpoważniejszymi usterkami inspektorzy sprawdzając stan techniczny ujawnili cały szereg innych nieprawidłowości jak pęknięta szyba czołowa, niesprawne światło hamowania i światła cofania. Uszkodzony i niesprawny był również przełącznik świateł, które kierowca zapalał używając kombinerek, a każda z opon zamontowanych na osi napędowej pojazdu miała inną rzeźbę bieżnika.

Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdu i naczepy, nie dopuszczając ich do dalszej jazdy. W związku ze stwierdzonymi usterkami niebezpiecznymi wszczęte zostały postępowania administracyjne wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.

Skip to content