Kontrole przewoźników podczas dowozu dzieci i młodzieży do szkół

Poważne naruszenia przepisów dotyczących przewozu zwierząt oraz usterka niebezpieczna pojazdu samochodowego
21/09/2022
Fatalny stan techniczny osiemnastoletniej Scanii
23/09/2022

Kontrole przewoźników podczas dowozu dzieci i młodzieży do szkół

W dniach 19-20 września 2022 r. w godzinach od 06:00 do 14:00 inspektorzy z oddziału w Opatowie ponownie sprawdzali przestrzeganie przepisów przez przewoźników podczas dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół.

Podczas kontroli w kilku miejscach w regionie dokładnie badano stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz wymagane dokumenty i wyposażenie. Skontrolowano w sumie 9 autobusów szkolnych.

W dwóch przypadkach stwierdzono wykonywanie przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym w zakresie prawidłowego oznakowania lub wyposażenia pojazdu, przewidzianym dla danego rodzaju wykonywanego przewozu i w tym zakresie wszczęto postępowania administracyjne.

Skip to content