Poważne naruszenia przepisów dotyczących przewozu zwierząt oraz usterka niebezpieczna pojazdu samochodowego

Naczepa z trzema usterkami technicznymi
13/09/2022
Kontrole przewoźników podczas dowozu dzieci i młodzieży do szkół
21/09/2022

Poważne naruszenia przepisów dotyczących przewozu zwierząt oraz usterka niebezpieczna pojazdu samochodowego

We wtorek 20 września inspektorzy z Kielc podczas wykonywania czynności służbowych na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Szewce zatrzymali do kontroli drogowej samochód, którym polski przedsiębiorca wykonywał przewóz drogowy zwierząt na potrzeby własne. W trakcie czynności kontrolnych ujawniono szereg naruszeń dotyczących warunków przewozu zwierząt, tj.:

  1. Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt przez przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia,
  2. Wykonywanie przewozu zwierząt z naruszeniem warunków dotyczących obsługiwania środków transportu i urządzeń załadunkowych określonych w przepisach rozporządzenia nr 1/2005 w zakresie oznakowania środka transportu,
  3. Wykonywanie przewozu bez przeprowadzenia czyszczenia i odkażania pojazdu po każdym przewozie zwierząt lub produktu mogącego mieć wpływ na zdrowie zwierząt i nieokazanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie tych czynności,
  4. Wykonywanie długotrwałego przewozu zwierząt z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe świadectwa zdrowia.

Podczas kontroli stanu technicznego pojazdu samochodowego stwierdzono również zużyty bieżnik opony poniżej granicy znacznika TWI, a pomiar głębokości bieżnika dał wyniki odpowiednio 0,57; 0,96; 0,78.

Kontrola zakończyła się wszczęciem postępowań administracyjnych zagrożonych karami pieniężnymi: wobec przedsiębiorcy w wysokości 11.500,00 zł oraz wobec osoby nadzorującej przewozy drogowe w wysokości 1.000,00 zł, natomiast kierującego ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 900,00 zł.

Skip to content