Zezwolenie in blanco na kraje trzecie
16/03/2023
Pracuj z nami – informacja dotycząca wyników naboru
21/03/2023

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy między Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Górak oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki podpisali porozumienie o współpracy. Jest ono efektem ubiegłorocznego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, a ma na celu propagowanie bezpieczeństwa na drodze.

Współpraca obejmowała będzie wsparcie i uczestnictwo w ramach organizowanych kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, organizowanie wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych.

W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane są spotkania z osobami skazanymi za przestępstwa drogowe, zaś przeszkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych województwa świętokrzyskiego pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych z ruchem drogowym, budową pojazdów, kontrolą stanu technicznego oraz normami czasu pracy kierowcy.

Skip to content