Nielegalna ingerencja w system oczyszczania spalin SCR
15/03/2023
Porozumienie o współpracy
16/03/2023
Nielegalna ingerencja w system oczyszczania spalin SCR
15/03/2023
Porozumienie o współpracy
16/03/2023

Zezwolenie in blanco na kraje trzecie

We wtorek 14 marca inspektorzy ze świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do bułgarskiego przewoźnika, którym przewożono ładunek z Turcji do Polski.

Podczas kontroli okazanego zezwolenia jednorazowego okazało się, że nie zostało ono praktycznie wypełnione. W zezwoleniu wbito jedynie pieczątkę z danymi przewoźnika wykonującego transport, zaś pozostałe wymagane informacje dotyczące numerów rejestracyjnych, daty pierwszego przekroczenia granicy RP, kraju załadunku i rozładunku oraz ilości przewożonego towaru nie były uzupełnione.

Zezwolenie to w przypadku, gdyby pojazd nie został zatrzymany do kontroli drogowej, mogło być wykorzystane wielokrotnie. W trakcie kontroli stwierdzono również, że kierowca nie ma aktualnego szkolenia wymaganego dla kierowców przewożących rzeczy, ponieważ jego termin ważności upłynął w dniu 26 listopada 2021 r.

Kontrolowany zespół pojazdów został skierowany na wyznaczony parking strzeżony, skąd zostanie zwolniony po okazaniu nowego, prawidłowo wypełnionego zezwolenia oraz wpłaceniu kaucji.

Wobec przewoźnika i kierującego operacjami transportowymi zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone wysokimi karami pieniężnymi.

Skip to content